Атестація педагогічних працівників 2023

21 березня 2023 року відбулася атестація педагогічних працівників закладу відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України.

Всебічне комплексне оцінювання педагогічної діяльності вихователів, як того вимагає атестаційний процес, розпочалося у жовтні 2022 року після затвердження списків педагогічних працівників, які атестуються у 2023 році. Атестація педагогічних працівників – це система заходів, за допомогою яких визначаються відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне звання; це своєрідний підсумок роботи викладача за міжатестаційний період та звіт про неї перед колегами.

В нашому закладі атестувались – Горбенко О.Г. (відповідність займаній посаді, підтвердження раніше присвоєному тарифному розряді), Чергінова А.О. (відповідність займаній посаді, присвоєння 11 тарифного розряду), Савельєва С.О.(відповідність займаній посаді, відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»).