ПОТОЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Завдання на 2022/2023 навчальний рік та

оздоровчий період.

              З метою усунення недоліків, колектив дошкільного навчального закладу у 2021/2022 навчальному році об’єднає свої зусилля над основними завданнями на наступний рік:

           1. Створити належні умови для отримання дітьми якісної дошкільної освіти через компетентність і практичну готовність педагогів працювати в умовах реалізації особистісно орієнтованої моделі дошкільної освіти шляхом впровадження інноваційних педагогічних технологій з метою реалізації принципів гуманізації та індивідуалізації, інтегративності педагогічного процесу в дошкільному навчальному закладі.
           2. Реалізувати освітню лінію “Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі” шляхом інтеграції змісту дошкільної освіти через формування у дітей пошуково-дослідницьких умінь, елементарних математичних уявлень, цілісної картини світу, компетентної поведінки у різних життєвих ситуаціях і здатність застосовувати отримані знання у практичній діяльності (ігровій, трудовій, сенсорно-пізнавальній, математичній тощо)
          3.Формувати високий рівень збереження, підтримки і збагачення фізичного, психічного, соціального і духовного здоров’я дітей в умовах дошкільного закладу освіти і сім’ї.
          4.Залучення батьків для створення належних умов для успішної життєдіяльності та розвитку дітей у сім’ї та закладі дошкільної освіти.